_0001_Concurs Foto

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA

PREMIS CONCURS DE FOTOGRAFIA

CONCURS DE FOTOGRAFIA JOVE #JoEmQuedACasa

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu convoca el Concurs de Fotografia Jove #JoEmQuedACasa.

BASES

Aquest concurs va dirigit a joves d'entre 12 i 18 anys residents al municipi de Santa Eulària des Riu dividits en dues categories amb tres premis cadascuna. Les categories i els premis són els següents:

CATEGORIA 1 - DE 12 A 15 ANYS
1r – 150 €
2n – 100 €
3r – 50 €

CATEGORIA 2 - DE 16 A 18 ANYS
1r – 150 €
2n – 100 €
3r – 50 €

Aquests premis es lliuraran en forma de vals canviables en els comerços del municipi de Santa Eulària des Riu.

TEMÀTICA I CARACTERÍSTIQUES DE LA FOTOGRAFIA

La temàtica de la fotografia haurà de ser sobre el moment de què més gaudeixes en el període de quarantena, i hauràs de fer una breu explicació del significat personal que té el moment en qüestió. Les característiques de les fotografies han de ser les següents:
• La fotografia ha d'estar realitzada en el context de la quarantena (al balcó, al saló, a l'habitació, etc.).
• Les imatges poden ser en color o en blanc i negre, i se n’admet l'edició.
• Cada participant podrà presentar una única fotografia.
• Les fotografies han d'anar acompanyades d'una breu explicació sobre el significat personal que té aquest moment.
• Les fotografies han de ser propietat del/la jove que es presenti al concurs.

Es valorarà tant l'originalitat com la capacitat de transmetre el significat personal de la fotografia.

PRESENTACIÓ

Les obres hauran d'enviar-se a joventut@santaeularia.com en arxiu JPG. El breu text referent a la fotografia podrà adjuntar-se en el cos de l'email o o en un altre arxiu adjunt. Rebrà un correu electrònic com a justificant de recepció.

En el cos del mateix correu, s'indicaran les següents dades personals de la persona participant:
- Nom i cognoms.
- DNI/NIE.
- Edat.
- Adreça.
- Telèfon.
- Correu electrònic.
- Títol de la fotografia.
- Categoria en la qual participa.

Us pregam que conserveu els originals.

El termini de presentació acabarà el 30 d'abril de 2020.

JURAT I NORMATIVA

La decisió del jurat es farà pública la primera setmana de maig de 2020. La valoració dels treballs per part del jurat es farà de manera anònima. La seua resolució s'anunciarà a través de la web www.festivalbarruguet.com de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu i a través de les xarxes socials municipals (per exemple: https://www.facebook.com/cijsantaeularia/), i també directament a les persones premiades. Juntament amb la resolució del jurat s'anunciarà la forma de lliurament dels premis.

La participació en aquest concurs implica l'autorització a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la publicació de les fotografies presentades, a través de suports impresos o digitals, tant durant el període de presentació com després de l'anunci del veredicte del jurat.

Les obres premiades no podran ser publicades en cap altre mitjà aliè a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu sense l'autorització expressa d'aquest.

L'enviament de la fotografia i la breu explicació del seu valor personal, juntament amb les dades personals, implica l'acceptació de tots els punts de les bases.

Les persones interessades poden rebre informació a través del telèfon 971319065.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seva participació en el Concurs de Fotografia Jove #YoMeQuedoEnCasa. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per a participar en el Concurs de Fotografia Jove #YoMeQuedoEnCasa. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió o portabilitat, i la limitació del seu tractament davant la Secretaria d'aquest Ajuntament, situat en la plaça Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l'autoritat de control.