_0004_IMATGE DIA DEL LLIBRE
biblioteca-municpal

Concurs d'Il·lustració de Punts de LLibre

Concurs d'Il·lustració de Punts de LLibre

Premis concurs d'Il·lustració de Punts de LLibre

Dia del Llibre 2020

Amb motiu de la celebració del Dia del Llibre (23 d’abril), la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, a través de la Biblioteca Municipal, organitza el seu concurs anual d’il·lustració de punts de llibre. En aquesta edició, atès l’estat d’alarma actual, es realitzarà online.

BASES

Aquest concurs va dirigit a la població resident al municipi de Santa Eulària des Riu. S’estableixen 5 categories segons l’edat de les persones participants:

A: De 3 a 6 anys.

B: De 7 a 9 anys.

C: De 10 a 12 anys.

D: De 13 a 17 anys.

E: A partir de 18 anys.

Hi haurà dos premis per categoria. Els premis consistiran en un val per a la compra de llibres o material escolar amb un valor de 60 € (1r premi) i 35 € (2n premi).

Només es podrà presentar un punt de llibre per participant.

Els punts de llibre guanyadors seran impresos com a punts de llibre de la Biblioteca Municipal.

FORMAT, TÈCNICA I TEMÀTICA

Les mides del punt han de ser de 18 cm de llarg per 5 cm d’ample. El punt ha d’anar dibuixat només per una cara i ha d’estar elaborat amb qualsevol tècnica d’il·lustració o pintura que en permeti la reproducció impresa (sense relleu ni volum). Ha de ser original i inèdit.

Els temes que es proposen són la LECTURA, els LLIBRES, les BIBLIOTEQUES, el DIA DEL LLIBRE, SANT JORDI, o, seguint amb la línia de l’Agenda 21 Escolar, la PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Encara que s’acceptaran participacions de temàtica lliure.

PRESENTACIÓ

Les obres s’hauran d’enviar a biblioteca@santaeularia.com en arxiu JPG. Es pot fer mitjançant l’escaneig del dibuix (opció més adient) o amb una fotografia (en cas de no comptar amb escàner). En tots dos casos es recomanable supervisar el pes de l’arxiu per garantir-ne l’enviament correcte. Rebreu un correu electrònic com a justificant de recepció.

En el mateix correu s’ha d’adjuntar un altre arxiu que contengui les dades personals de l’autor/a:

  • Nom i llinatges de l’autor/a.
  • Data de naixement
  • Telèfon.
  • Correu electrònic.
  • Categoria en la qual participa.

És important que les persones guanyadores conservin els originals per lliurar-los a la biblioteca quan així es requereixi.

El termini de presentació acabarà el dia 20 de maig de 2020.

JURAT I NORMATIVA

La decisió del jurat es farà pública la quarta setmana de maig de 2020. La valoració dels treballs per part del jurat es farà de forma anònima. La seua resolució s’anunciarà a través de la web www.festivalbarruguet.com de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i a través de les xarxes socials municipals (com ara: https://www.facebook.com/culturasantaeulariadesriu/), i també directament a les persones premiades.

La participació en aquest concurs implica l’autorització a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la publicació de les obres presentades, a través de suports impresos o digitals, tant durant el període de presentació com després de l’anunci del veredicte del jurat.

Les obres premiades no podran ser publicades en cap altre mitjà aliè a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu sense l’autorització expressa d’aquest.

L’enviament de l’arxiu amb el dibuix, juntament amb les dades personals, implica l’acceptació de tots els punts de les bases.

Per a més informació, podeu telefonar a la Biblioteca Municipal (971 33 82 77) o enviar un correu electrònic a biblioteca@santaeularia.com.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la seua participació en el Concurs d’Il·lustració de Punts de Llibre “Dia del Llibre 2020”. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment prestat per participar en el Concurs d’il·lustració de Punts de Llibre “Dia del Llibre 2020”. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la seua rectificació, supressió o portabilitat, i la limitació del seu tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament, situat a la plaça d’Espanya, núm. 1, 07840 Santa Eulària des Riu, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.